HOMEFRANÇAISDEUTSCHESPAÑOLSVENSKA
POTSDAM 2007LONDON 2009

Om Symposiet

Symposiet äger rum på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm 16-19 maj 2011 och samlar omkring 40 av världens mest namnkunniga tänkare och främsta experter inom hållbar utveckling – hälften av dem Nobelpristagare. Tillsammans kommer de att diskutera innovativa vägar framåt för hur vi bäst tar hand om såväl sociala som ekologiska system i framtiden.

Detta symposium är det tredje i ordningen i serien Nobelpristagarsymposier som startade 2007 med ett uppmärksammat möte i Potsdam, Tyskland, och följdes två år därpå av ett symposium i London. Mötet i Stockholm 2011 kommer att fokusera på ett integrerat synsätt där kunskap från olika discipliner möts.

Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, försämrade ekosystem, fattigdom och en ständigt ökande population är faktorer som alla bidrar till att minska vår planets resiliens, vilket kan få katastrofala följder för mänskligheten.
Vart och ett av dessa problem har uppmärksammats av det internationella samfundet, men nästan alltid var för sig och inte med hänsyn tagen till samspelet dem emellan.

Det är dags att ändra på det.

En informell och öppen miljö
Symposiet kommer att erbjuda en informell miljö för produktiva diskussioner om hur vi kan förändra dagens samhällen med mer hållbara och anpassningsbara system som tar hänsyn till planetens gränsvärden.

Symposiet äger rum på Kungl. Vetenskapsakademien 16-19 maj 2011 och blandar inslag av föredrag, paneldiskussioner och gruppdiskussioner. Deltagande regleras av personliga inbjudningar, men resultaten liksom en hel del av diskussionerna kommer att läggas ut här på hemsidan för allmän spridning.

Symposiets teman
Diskussionerna under symposiet kommer att struktureras i tre teman – deltagarna deltar i alla tre. Arbetsgrupper kommer att förbereda underlag till vart och ett av temana som distribueras till deltagarna i förväg. Dessa underlag kommer också att leda till ett första utkast till memorandum, som även detta skickas till deltagarna före symposiet.

Kontakt
Symposiet har ett sekretariat som gärna svara på frågor och ger mer information:

Inbjudningar: Koordinator Christina Leijonhufvud, globalsymposium@kva.se

Press: Kommunikationsansvarig  Robert Watt, robert.watt@sei-international.org

Allmänt: Projektledare Eva Krutmeijer, eva.krutmeijer@sei.se

Bookmark and Share